Yenaithu Song Lyrics – Chakravyuha Movie Kannada, English

Chakravyuha is a 2016 Kannada language movie directed by M. SaravananYenaithu song from this Puneeth Rajkumar, Rachita Ram starrer Chakravyuha, is composed by the music director S. ThamanKaviraj has provided the Lyrics for this song: Yenaithu, while Puneeth Rajkumar, Kajal Aggarwal has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Yenaithu song lyrics in Kannada, English language(s).

Movie: Chakravyuha
Song Title: Yenaithu
Movie Director : M. Saravanan
Music Director: S. Thaman
Singer(s): Puneeth Rajkumar, Kajal Aggarwal
Lyrics By: Kaviraj
Languages: Kannada

Yenaithu Video Song from Chakravyuha movie

Yenaithu Video Song from Chakravyuha is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 10M views since the song is uploaded on YouTube.

Aanad Audios has the original owner of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Yenaithu Song Lyrics in Kannada

ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್
ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್
ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ

ಆರೆ ಯೆಯೆ ಯೀನ್ಯು
ಆರೆ ಐಸೀ ಐಸೀ ಯೆನಾಯಿತು
ಹೃದಯಎಲ್ಲ ಹಾರೊಥು
ಎಲಿ ಎಲೆ ಎಲೆ ಹೂವಾಯ್ತು?
ಆರೆ ಯೆಯೆ ಯೀನ್ಯು
ಅರೆಯವರು ಅರೆ ಐಸೀ
ಹೆಯೆಜೆನಾ ಹೆನೆಜೆನಾ
ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಡೆ ಹೇಗೆನೆ
ಜೊಪಾನ ಜಪಾನಾ
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಾ ಜೊಪಾನಾ
ಓಹ್ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಾಲಿ ನಿಂಡೇ ಹವಲಿ
ನಾನ್ನ ಜೀವನಾ ನಿನಿ ಕೈಲಿ

ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್
ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್
ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ

ಆರೆ ಯೆಯೆ ಯೀನ್ಯು
ಆರೆ ಐಸೀ ಐಸೀ ಯೆನಾಯಿತು
ಹೃದಯಎಲ್ಲ ಹಾರೊಥು
ಎಲಿಎಲೆ ಎಲೆ ಹೂವಾಯ್ತು?
ಆರೆ ಯೆಯೆ ಯೀನ್ಯು
ಅರೆ ಐಸೀ ಐಸಿ
ಯಾರಿಲ್ಲಾ ಯಾರಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನಾ ಹಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲಾ
ನನ್ನನು ಹೆಗೆಲ್ಲಾ
ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕಾಡಿಲ್ಲಾ
ಓಹ್ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಾಲಿ ನಿಂಡೇ ಹವಲಿ
ನನ್ನಾ ಜೀವನಾ ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಿ

ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್
ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್
ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ

ಮೀರಾ ಮಿರಾ ನೀ ನಕ್ಕಾಯಾ
ಮುಧಗಿಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ಗಿರಾ ಗಿರಾ ಇ ಥಲೇಲೆಲ್ಲಾ
ಯಾಕೆ ನಾನೆ
ತಾರಾ ಥರಾ ನೀ ನನ್ನೆನ್ನೆ
ಕಾದುಧು ಯಾಕೆ
ನೀ ಪೂರಾ ಪೂರಾ
ಬೇಕು ನನ್ನಾಂಗೀ
ರೋಮಿಯೋ ರೋಮಿಯೋ
ನೀನೆ ನಾನ್ನಾ ಪ್ರಮೀಯೋ
ರೋಮಿಯೋ ರೋಮಿಯೋ
ನಾನೇ ನಿನ್ನಾ ರಾನಿಯಾಯೊ
ಓಹ್ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಾಲಿ ನಿಂಡೇ ಹವಲಿ
ನನ್ನಾ ಜೀವನಾ ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಿ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್

ಸದಾ ಸದಾ ನಾ ಮಡೋಡು
ನಿಂದೆನೆ ಧ್ಯಾನ
ಸಾರಾ ಸರಾ ಇ ಮೇಯೆಲ್ಲಾ
ರೋಮಾಂಚನ
ಘಮಾ ಘಮಾ ಈ ಮನೇಸೆಲ್ಲ
ನೀ ಬಂಡಾ ಮೆಲೆ
ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಎನೆ
ನಿನ್ನಾ ಈ ಲೀಲೆ
ಹೆಯೆಜೆನಾ ಹೆನೆಜೆನಾ
ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಡೆ ಹೇಗೆನೆ
ಜೊಪಾನ ಜಪಾನಾ
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಾ ಜೊಪಾನಾ
ಓಹ್ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಾಲಿ ನಿಂಡೇ ಹವಲಿ
ನನ್ನಾ ಜೀವನಾ ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಿ

ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್
ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್
ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ

Yenaithu Song Lyrics In English

Come party come party
Party party party party
Come party come party
Party party party party

Arey arey yenaithu
Arey arey arey yenaaithu
Hrudaya ello haaroythu
Ele ele ele hoovaythu
Arey arey yenaithu
Arey arey arey arey
Heegena heegena
Preethi bandre heegena
Jopana jopana
Innu swalpa jopana
Oh elle hogali ninde haavali
Nanna jeevana ninna kaili

Come party come party
Party party party party
Come party come party
Party party party party

Arey arey yenaithu
Arey arey arey yenaaithu
Hrudaya ello haaroythu
Ele ele ele hoovaythu
Arey arey yenaithu
Arey arey arey
Yaarilla yaarilla
Ninna haage yaarilla
Nannannu heegella
Bere yaroo kaadilla
Oh elle hogali ninde haavali
Nanna jivana ninna kaili

Come party come party
Party party party party
Come party come party
Party party party party

Mira mira nee nakkaaga
Muddhaagi heege
Gira gira ee thaleyella
Yako nange
Thara thara nee nannanne
Kaadodhu yaake
Nee poora poora
Beku nannangey
Romeo romeo
Neene nanna premiyo
Romeo romeo
Naane ninna raaniyo
Oh elle hogali ninde haavali
Nanna jivana ninna kaili
Come party come party

Sada sada naa madodu
Nindene dhyaana
Sara sara ee maiyella
Romaanchana
Ghama ghama ee manasella
Nee banda mele
Ammamma ene
Ninna ee leele
Heegena heegena
Preethi bandre heegena
Jopana jopana
Innu swalpa jopanaa
Oh elle hogali ninde haavali
Nanna jivana ninna kaili

Come party come party
Party party party party
Come party come party
Party party party party

Click here to Listen Yenaithu MP3 Song